Duebrødregods i Ramsø herred

 

Duebrødre præbende

Præbender

Herredets kirker

Kannikkegodset i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Rorup Rorup 6  -
Højby 1  -
Ølsebymagle Ølsemagle 3  -
Ølby Ølby 3  -

Noget af bispetienden af Syv sogn samt noget korn fra bispetienden af Gadstrup gik også til Duebrødre.