Duebrødregods i Tune herred

Duebrødre præbende

Præbender

Herredets kirker

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Reerslev Reerslev 2

 -