Hastrup præbende i Merløse herred

Hastrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                

Kannikkegodset i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Nørre Jernløse Hanerup* 1

Mageskiftet med gods i Smørum.

* Usikkert, idet jordebogen siger Hummerup  (ukendt). Kan være Haverup, men der er ingen Haverup i Merløse herred.