1074              Hastrup præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Hastrup præbende i Volborg herred.

I alt 21 bol.

Præbender

Prebenda Haidstrup

Et af de næstældste 7 præbender fra biskop Svend Nordmands tid. Præbendet hed oprindeligt Vesby (efter småbyen Visby i Vindinge Sogn (her ejede præbendet også Lillevang. Visby blev afbrændt under svenskekrigene 1658 og forsvandt helt) eller snarere Vesby i Selsø sogn, Horns herred, hvor Erik Krag til Selsø rev det hele ned i 1600-tallet. Den store kender på området kannikkegods, J. O. Arhnung, foretrækker Selsø, fordi det ligger i nærheden af andre af bisp Svends præbender som Klippestrup, Dalby og Tørslev. Men Visby i Vindinge ligger faktisk også i nærheden af et præbende i samme gruppe, nemlig Vindinge, så webmaster hælder til sidstnævnte). Godset er fordelt på 6 herreder, mest i Volborg. Der har været præbendegods i disse herreder:

Summarum
Rug 3 læster, 4  pund
Lam 8
Gæs 8
Høns 32
Smør 1 tønde
Penge 6 mark og 3 skilling

Mål og vægt og penge