Hastrup præbende i Ramsø herred

Hastrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                

Kannikkegodset i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Højelse Salby 2

  -