Hastrup præbende i Tune herred

Hastrup præbende

Vindinge

Præbender

Herredets kirker

                                                                

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Greve Greve 1  -
Tune Tune 1  -
Vindinge Vindinge  - 1 pund byg i afgift