1400          Karleby præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Karleby præbende (Volborg herred)  hed oprindelig Valby efter Store Valby i Sømme herred.

I alt 21 bol.

Præbender

Prebenda Karleby

Et af de ældste 8 præbender fra før 1074. Det hed oprindeligt Valby præbende. 28/10 1400 blev gods i Store Valby mageskiftet (byttet) med gods i Store Karleby, og præbendet skiftede derpå navn. Godset er fordelt på 5 herreder, mest i Volborg:

Af godset fulgte følgende indtægter årligt: 

Summarum
Rug ½ læster, 1  pund
Byg 23 pund og 6 skæpper
Grise 7
Får 2
Lam 20
Gæs 20
Høns 52
Penge 12½ mark og 7 skilling

Mål og vægt og penge