Karleby præbende i Merløse herred

Karleby præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                        

Karleby præbende hed oprindelig Valby præbende. Omkring 1400 afstod det imidlertid sit gods i Store Valby mod  gods i Store Karleby og skiftede samtidig navn. Godset i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Kvanløse Holløse 2

20/4 1561 blev gårde i Smørum herred mageskiftet med kronen, som gav gårdene i Holløse i bytte.