Karleby præbende i Tune herred

Karleby præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                        

Karleby præbende hed oprindelig Valby præbende. Omkring 1400 afstod det imidlertid sit gods i Store Valby mod  gods i Store Karleby og skiftede samtidig navn. Godset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Vindinge Vindinge 2  -
Tune Tune 1  -