1020           Nybølle præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Nybølle præbende (Smørum herred)  mageskiftede 1561 sine jorder i Nybølle mod gårde i Tuse herred, især i Udby.

I alt 16 bol.

Præbender

Prebenda Nybølle

Et af de ældste 8 præbender fra før 1074. Det besad 4 gårde i Nybølle i Smørum herred til 20/4 1561. Godset er fordelt på 7 herreder, mest i Tune:

Summarum
Rug 1 læster, ½  pund
Byg 21 pund
Lam 6
Gæs 6
Høns 24
Smør 1 tønde
Penge 16 mark og 5 skilling

Mål og vægt og penge