Nybølle præbende i Tune herred

Nybølle præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                              

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Tune Tune 1

 -