1020

Roskilde bliver udset til bispesæde. Bispedømmet omfatter i begyndelsen hele Østdanmark minus Lolland-Falster (som hører under Odense Stift), d.v.s. Sjælland, Skåne, Halland og Blekinge.

Domskolen (den senere Katedralskole) oprettes formodentlig samtidig med, at Roskilde gøres til bispesæde. Om skolen har holdt til i bispegården eller i sin egen bygning vides ikke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åshøje præbende er af de ældste 8 præbender fra før 1074 og altså fra domsædets første tid, hvor der kun var få kannikker. Godset er fordelt på 7 herreder, mest i Bjæverskov og Tune herreder.
Serreslev præbende (Støvnæs, senere Sokkelund herred) er er også et af de ældste 8 præbender fra domsædets første tid, Præbendet afstod 1561 sine gårde i Brønshøj, Herlev og Vigerslev mod gårdene i Sydsjælland. Serreslev by er nu opslugt af København.
Nybølle præbende (Smørum herred) er også et af de første 8. Godset er fordelt på 7 herreder, mest i Tune. Præbendet mageskiftede 1561 sine jorder i Nybølle mod gårde i Tuse herred, især i Udby.
Brøndby præbende i Lille herred er også blandt ældste 8 præbender fra før 1074. Det siges endda at være det ældste af de 8. Det lå oprindeligt i Brøndbyøster, men ved mageskifter efter reformationen blev der byttet rundt på besiddelserne. Godset er til slut fordelt på 6 herreder, mest i Tune. 
Gadstrup præbende i Tune herred er blandt de ældste 8 præbender. Godset er fordelt på 5 herreder, mest i Ramsø. Der er mageskiftet gårde i Smørum mod gårde i Merløse herred.
De øvrige  3 præbender blandt de 8 oprindelige skiftede siden navn. Det drejer sig om præbenderne Valby, Vasby og  Menstrup.

Forrige år   Næste    Kort  Register  Tidstavle