Stenløse præbende i Sømme herred

Stenløse præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                           

Kannikkegodset i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Hvedstrup Herringløse 1

Efter mageskifte med kronen