1250            Stenløse præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

De 10000 ridderes kapels eller Stenløse præbende i Ølstykke herred . Gårdene i Årby er mageskiftet med kronen 1562 for 4 gårde i Stenløse.

I alt 21 bol.

Præbender

Prebenda decem millium militum / Stenløse

Et af de præbender, som domprovst Jens Grand grundlagde, før han blev ærkebiskop i Lund. Det er grundlagt ca. 1250. Det hed oprindeligt Stenløse præbende. 5/8 1423 annekteredes 10.000 ridderes kapel, hvorved præbendet fik nyt navn: De 10.000 ridderes præbende eller Præbende Militum. Godset er fordelt på 8 herreder, oprindeligt mest i Ølstykke og Merløse herreder, men til slut også meget i Års herred:

Summarum
Rug 11  pund
Byg 2 læster, ½ pund
Grise 1
Får 1
Lam 2
Gæs 2
Høns 8
Smør 1½ tønde
Penge 26½ mark og 2 skilling 2 daler

Mål og vægt og penge