Syv præbende i Ramsø herred

Syv præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                

Kannikkegodset i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Syv Syv Præstegård

Desuden afgift fra præsten