1246                 Syv præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Syv præbende i Ramsø herred.

I alt 6 bol.

Præbender

Prebenda Siuff

Et af de præbender, som domprovst Jens Grand grundlagde, før han blev ærkebiskop i Lund. Det er et meget lille præbende, som er grundlagt før 1246. Godset består af afgifter fra kirker og er fordelt på 2 herreder, mest i Ramsø herred. 1253 hedder kannikken i embedet mester Thrugot, for det hedder, at hans præbende annekterer Syv Kirke (d.v.s. at det var præbendets kannik, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik kannikken alle kirkens indtægter, herunder kirketienden). Thrugot betjente kirken v.hj.a. en kapellan. Før da havde Skt. Laurentii kirke i Roskilde hørt under præbendet, men bispen byttede lige over. Fra 13. årh. hører dele af Holbæk sogn og hele Tveje Merløse kirke  under præbendet. Syv var et af de præbender, hvor kannikken skulle fungere som præst.

Summarum
Rug 8  pund og 5 skæpper
Byg 8 pund og 6 skæpper
Penge 6½ mark og 4 skilling

Mål og vægt og penge