1431              Værløse præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Værløse præbende (Smørum herred)  har spredt gods.

I alt 16 bol.

Præbender

Prebenda Wærløsze

Et af de ældste 8 præbender fra før 1074, som måske oprindeligt hed Menstrup. Godset er fordelt på 5 herreder, mest i Flakkebjerg. Præbendet havde fra 4/3 1431 patronatsret over Værløse Kirke (d.v.s. at det var præbendets kannik, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik kannikken alle kirkens indtægter, herunder kirketienden). 1571 gives præbendet til universitetets andenprofessor i teologi, og på denne måde kommer en gård i Veddelev, der hørte til præbendet, til at høre under universitetet. Herreder med gods:

Summarum
Rug 8½  pund
Byg 2½ læster, 5 pund 
Lam 16
Gæs 16
Høns 38
Penge 14 mark

Mål og vægt og penge