Vanløse præbende i Sømme herred

Vanløse præbende

Veddelev

Præbender

Herredets kirker

                                                                    

Kannikkegodset i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Fløng Fløng 2 Plus 4 gadehuse
Himmelev Veddelev 1 Plus 1 gadehus
Roskilde bymark Flenge - 4 jorde, som ejer selv dyrker