1211          Veddelevs byjord
Marker / vange
Agre og åse
Gårdene i landsbyen 1540

Gårdene i landsbyen 1661

Gårdene i landsbyen 1797

Ejere efter reformationen

                                                                 

Veddelev er en langstrakt landsby på en bakke, der tidligere var en ø. Dens jorder strækker sig dog ind i landskabet og på den lange lige sydgrænse støder de op til den anden halvdel af sognet, nemlig Himmelev. Veddelev er den største by i Himmelev sogn.

I middelalderen havde gårdene i Veddelev disse meget forskellige ejere:

Antal gårde Ejerforhold 1568
Kannik i Roskilde (præbende Serreslev)
Kannik i Roskilde (præbende Værløse)
Kannik i Roskilde (præbende Glostrup)
Kannik i Roskilde (præbende Hastrup)
Kannik i Roskilde (præbende Vanløse)
Duebrødre hospital (præbende Duebrødre)
Agnete Kloster i Roskilde erhvervet ved mageskifte 1364.

Ud fra, hvad vi ved om ejerforholdene senere, kan man gætte på, at