De 6 præbender i Sømme herred

De seks præbender

Glim

Præbender

Kirker i herredet

                                                           

Kannikkegodset i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Glim Glim 6

Noget af Jens Grands grundlæggergods fra 1288. Det er en del af mensalgodset og sat til en årlig værdi af 12 mark.