Glim

Landsogne

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

                                                     

Landsbyen Glim lå lige syd for Svogerslev, og i selve landsbyen ses det på matrikelkortet fra 1808, er der 11 gårde. Mange institutioner i Roskilde ejede disse gårde i byen:

Antal gårde Ejerforhold 1568
Vor Frue kloster ejede kirken, fik bispe- og kirketiende og udnævnte og lønnede præsten. 
Vor Frue kloster ejede også gårde (1 bol) i Glim.
Kannik  i Roskilde (præbende Vindinge
Kannik i Roskilde (præbende Karleby) ejede 1 gård. 
Kannik i Roskilde (præbende Kildebrønde) ejer 4 gårde. 
Kannik i Roskilde (præbende Dalby) ejer 2 gårde.
Kannik i Roskilde (præbende Klippestrup) ejer 1 gård. 

Kannik i Roskilde (de 6 præbender) ejer 6 gårde.
Fællesgods for Roskilde domkapitel (Gammelrand portion)  ejer 1 gård. 
Skt. Laurentii Kapel ejer Asserups Mølle (Assersmølle) i Glim
Skt. Agnete Kloster i Roskilde tilskødet 1285 af Cecilie, Ove Kages enke. Gården ender under Roskildegård.

Her er der unægtelig oplistet mere end de 11 gårde, kortet viser. Eller de 19 gårde med 135 tdr. hartkorn, som matriklen 1682 viser. Der er 1682 5 mere, end der var i middelalderen, nok fordi "Glim" i jordebøgerne kan være andre ejerlav i sognet: Gøderup, Helvigmagle, Asserup, men ikke Øm, for ved matriklen 1682 hørte Øm med sine  9 gårde og 39 tdr. hartkorn til Syv sogn. I sognet uden for landsbyen Glim ejede Bispens fadebur Bistrup 15  gårde i Gøderup (I matriklen 1682 10 gårde på tilsammen 103 tdr. hartkorn) og et ukendt antal i Asserup (I matriklen 1682 kun 1 mølle). Der står ikke noget om Helvigmagle.  Vor Frue kloster ejede også gods i Glim, bl.a. Langvad Mølle, i sognet. At matriklens 19 gårde svinder ind til 11 må skyldes, at omved 8 gårde må være flyttet ud på bymarken i forbindelse med udskiftningen.