Hjælpekantorgods i Merløse herred

Hjælpekantorembedet

Kirker i herredet

                                                                 

Hjælpekantorembedets/succentoriets gods fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Ugerløse Ugerløse 1

 -