1315            Succentoriedømmet

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Hjælpekantoren har sit hovedgods i Vindinge i Tune herred. 

I alt 11 bol.

Kantordømmet

Kantordømmets økonomi

                                                        

Succentor

Embedet succentor, hjælpekantor, er oprettet 1315. Gods i 4 herreder med hovedvægt på Vindinge i Tune herred.

Den sidste katolske succentor, Jørgen Madsen (udnævnt 1528) sad meget længe i embedet - lige til sin død 14/5 1571. Hans efterfølger (men nu var det bare en aflønning) var sognepræsten på Skt. Jørgensbjerg og i Skt. Ibs, lutheraneren Jørgen Henriksen Flindt.

Summarum
Rug 6½  pund 
Byg 9 pund 
Køer 1
Grise 21
Får 1
Lam 6
Gæs 6
Høns 14
Penge 10 mark og 3½ skilling

Mål og vægt og penge