Hjælpekantorgods i Ramsø herred

Hjælpekantorembedet

Kirker i herredet

                                                          

Hjælpekantorembedets/succentoriets gods fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Syv Højby 1

 -