1315               Kantordømmet

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Kantoren har sit hovedgods i Bjergsø.

I alt 10 bol.

Kantordømmet

Vicekantorembedets økonomi

Brugsstørrelser

Cantoriet

Oprettet 6/9 1315. Gods i 3 herreder med hovedvægt på Bjergsø i Skippinge herred: 

1315 får cantoriet patronatsret over Vallekilde Kirke i Skippinge herred (d.v.s. at det var præbendets kannik, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik kantor alle kirkens indtægter, herunder kirketienden).

Summarum
Rug 2 læster, 5  pund 
Byg 2½ læster, 5 pund og 8 skæpper
Havre 5 pund ( tønde)
Køer 10
Lam 35
Gæs 31
Smør 1 tønde ( pund)
Penge 19½ skilling

Mål og vægt og penge