Provstedømmegods i Merløse herred

Provstedømmet

Kirker i herredet

                                                     

Provstedømmets eller præpositurets gods i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Soderup Bukkerup 7

 -