Provstedømmegods i Tybjerg herred

Provstedømmet

Kirker i herredet

                                                     

Provstedømmets eller præpositurets gods i Tybjerg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tybjerg Herlufmagle Torpe 1

Denne gård fik provsteembedet 25/4 1562 ved et mageskifte med kronen, som til gengæld fik 3 gårde i Ølstykke (herred).