Tybjerg herreds kirker

Herredets kirker

Herrederne

 

                                                             

Bispedømmets indtægter af Tybjerg herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Visse sogne i naboherrederne regnedes i middelalderen under Tybjerg herred:

Til Tybjerg herred hørte også Vester Egede sogn, som lå udenfor det øvrige område omgrænset af Ringsted, Hammer og Faxe herreder. At sognet således er isoleret, skyldes, at Toksværd i middelalderen også hørte til Tybjerg - og dermed forbandt Vester Egede med Fensmark og resten af herredet.