Agnetegods i Fakse herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 2 gårde i Faxe herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

95

Olstrup 1315 Cecilie, enke efter Jens Sjællandsfar d.y., skøder med sine to sønners velsignelse gårdene til klosteret mod sjælefrelse og sine døtres klostergang. Overgik 1572 til Tryggevælde len. 1310 havde hun givet gårde i Tybjerg herred til døtrenes klostergang.

96

1315