Claragods i Ramsø herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                                      

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Ramsø herred ejer klosteret ved overdragelsen til universitetet 1561 19 gårde fordelt på følgende gods:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Lellinge  Ølby 1302 2 Desuden 1 mølle. Oluf Lunge gav en gård 1302 (Brev I.20, VI.27). En anden gård får man 1371 (Brev VI.74).

Dåstrup  Dåstrup 1278-1301 6 Der er breve om køb fra 1278 (Brev IV.213), 1287 (Brev VI.85), 1288 (Brev VI.81) og 1302 (Brev IV.29). Besiddelsen udvides i 1300-årene. Birkedegård og 2 andre plus noget øde jord udlejes 1488.
 Assendløse    1298 2 Der er brev på erhvervelsen  (Brev V.13)

Birkede  

1484 1 Kontrakt med rigens kansler Hans Keldsen (Brev VI.116)116).  
 (Søster) Svenstrup   1278-1301 4 Søster i modsætning til Brødre Svenstrup under Johanniterne i Antvorskov, men senere under bispen. 
1 Gård afhændet af Oluf Magnussen sammen med gods i Merløse (Brev I.18-19)
1263 1 Svenstrup skov (Klosterskoven) er købt delvis i 1263, resten i 1300-tallet.
Rorup  Højby 1277 1 10 ørtug jord erhverves ved Niels Wilhelmsens køb hos Jacob Jernhoved (Brev VI.172, 214). Nævnes også 1464 (Brev VI.164).
1280 1 ½ mark jord erhverves ved køb af Peter Gyreth (Brev IV.1, VI.25)
Nr. Dalby (Nr.) Dalby   1432 1 Gave (øde jord) for sjælemesser. Anne Pedersdatter, enke efter Mikkel Rud, skænker  Clara kloster gården. Hun har tidligere givet sin søster gods til klostret i Bjæverskov (Brev VI.165).