Vorfruegods i Ramsø herred

Vor Frue Kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                                          

En pavebulle fra 1257 giver overblik over klostergodset. Vor Frue Klosters gods/besiddelser lå som hovedregel tæt på Roskilde. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Ramsø herred ejer klosteret tilbage i 1257 følgende gods:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Gadstrup Gadstrup  -  Klosteret ejer kirken, får bispe- og kirketiende og udnævner og lønner præsten.
Ramsø  - Om godset her havde man 1492 strid med Antvorskov om fiskerettigheder. Antvorskov vandt retssagen.
Brordrup  -   
Syv Viby  -   
Ejby Ladager  -