Antvorskovgods i Faxe herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

             

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af riget, her i Faxe herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Faxe
Kongsted Lestrup 1 Mageskiftet med Oluf Grubbe, som også fik gods i Hammer og Bårse.  Klosteret fik til gengæld gods i Slagelse.     

                                                                                                                                                                                                      

1 Kansler Ove Bille og hans brødre Knud, Erik, Eske og Mogens mageskiftede gården her, gods i Merløse, Hammer, Bårse og  Flakkebjerg og fik til gengæld 4 gårde i Horns.