Antvorskovgods i Bårse herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

             

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en meget rig stiftelse med besiddelser over det meste af riget, her i Bårse herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Bårse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor Frue Præstø ½ Cecilie Pedersdatter, enke efter Hans Rødskæg i Præstø,  solgte 1474 klostret gården via Niels Griis. Samtidig solgtes gods i Skuderup, Skovhuse og Hammer.  
Vor Frue Vordingborg Nyråd 1 Erhvervet ved mageskifte med Erik Rud

                                                                                                                                                                                      

1 Biskop i Roskilde Oluf Daa testamenterer sit fædrene og mødrene gods til klosteret 1438. 
1 Jens Millings kone har givet klostret gården, og han selv bekræfter gaven 1478.   
Everdrup

Hemmestrup

1 Mageskiftet med Oluf Grubbe, som også fik gods i Hammer og Faxe.  Klosteret fik til gengæld gods i Slagelse.
1 Kansler Ove Bille og hans brødre Knud, Erik, Eske og Mogens mageskiftede gården her, gods i Merløse, Hammer, Faxe og  Flakkebjerg og fik til gengæld 4 gårde i Horns.
Engelstrup 1 Niels Pedersen af Rollerup fik af klostret livsbrev på gården 1379.   
Beldringe Dyrlev 1 Folmer Mortensen Gyrstinge pantsatte gården, men det endte med, at han fik betalt sin gæld og fik gården retur.
Udby Udby 1 Ingeborg, enke efter Laurids Fjends, solgte gården 1448.  
1 Cecilie Persdatter, enke efter Hans Ibsen, solgte gården 1471.  
1 Per Høgs enke Åse gav 1443 gårdene som sjælegave til klosteret.   
Grumløse 1
1 Mageskifte 1477 hvor Anne, enke efter Eler Rantzau, fik gården her sammen med gods i  Strø, Holbo og Jørlunde. Hun afgav gods i Alsted. Det hele blev bekræftet 1483.
Øster-Egesborg Skuderup 1 Cecilie Pedersdatter, enke efter Hans Rødskæg i Præstø,  solgte 1474 klostret gården via Niels Griis. Samtidig solgtes gods i Skovhuse, Præstø og Hammer.  
  1 Inger Torbensdatter Bille, enke efter Johan Oxe, mageskiftede 1497 gods i Volborg og fik gårdene her.

Skovhuse 1
2 Cecilie Pedersdatter, enke efter Hans Rødskæg i Præstø,  solgte 1474 klostret gården via Niels Griis. Samtidig solgtes gods i Skuderup, Præstø og Hammer.  

1

Kristine Bloks fra Præstø solgte 1478 sin del af det gods, søsteren Cecilie Pedersdatter havde solgt.