Antvorskovgods i København

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Sokkelund herreds kirker

Kirkegods i København

København

Antvorskovs gårde i København er på kortet vist som orangefarvede klatter. Placeringen er omtrentlig i gaderne. Hvis webmaster har gættet helt forkert, vil han gerne have det at vide.

                                                               

Antvorskov ejer nogle gårde og boder i København. Sogn er kun angivet få steder

Herred By Sogn Gårde Noter
Sokkelund
København ?? 1 Jens Pedersen erkender at have lejet klostrets gods ved Ladbro 1407.  
1 Christian I mageskiftede 1467 2 gårde, som var øde, 1 gård i Flakkebjerg og 1 i Slagelse  og fik 1 gård i København. Den lå i Købmagergade.
1 Erik af Pommern gav Per Nielsen en gård i Bjørnegade mellem Svend Myris og Mads Hemmingsens gård 1422. Ingefred og sønnerne Jep og Niels solgte gården til Henning von Hagen 1439. Gården ender i klostrets eje. 
1 Jacob And fra Køge solgte 1438 gården til Mogens Smed i København. Den lå i Vestergade (dengang Smedegade). Og blev siden afhændet til klostret.
1 Jes Pedersen solgte 1463 Hans Mogensen ½ gård i Vestergade sydligt ved Algaden. 1466 solgte Hans til klostret. Gården er 1532 lejet ud til Hans Knudsen.
1 Peder Lykke giver 1465 klostret 1/3 af et hus i København. 
Vor Frue 1 Bertel Quas pantsatte gården ved Stranden til Didrik Komhart af Dewenter 1431. Didrik pantsatte gården til Københavns kapitel 1436. Men Bertel Quas afsluttede transaktionerne ved at sælge gården til klostret 1443.  
Clement 13 Peder Jyde, som er borger i København, får 1530 betaling for brev på en gård i Kattesundet (hjørnehus) i Clements sogn fra sin medborger, hollænderen Jørgen Stemp. Gården havde hørt til Skt. Olufs Alter i Skt. Jørgens Kloster (spedalskhedshospitalet i København), men dets forstander Jep Heye skødede den til Stemp 1528. Stemp pantsatte senere 1528 8 boder til klosteret. Torben Bille rydder 1534 op for Stemp, og nu er der 13 boder. Stemp sælger det hele til klostret 1534. Københavns kapitels degn Knud Walkendorff gav 1523 Stemp med familie livsbrev på leje af en af Vor Frue Kirkes københavnergårde.