Antvorskovgods i Ølstykke  herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser i det meste af riget. Her er godset i Ølstykke herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Snostrup Lille-Rørbæk 1

Mageskifte 1477 hvor Anne, enke efter Eler Rantzau, fik gården her sammen med gods i Holbo, Bårse og Strø. Hun afgav gods i Alsted.

Værebro 1

Berta Moltke gav gården til klosteret.