Antvorskovgods i Alsted herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser i det meste af riget. En stor del af dets ,jordegods var skænket af adelige, som på deres gamle dage indgav sig i klostret. Et tidligt eksempel herpå er Peder Thygesen (kaldet Rintaff), som 1260 skænkede Antvorskov kloster alt sit gods, deriblandt sin hovedgård i Gyrstinge i Alsted herred, mod at få ophold i klosteret.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Alsted Gyrstinge
Ørslevvester 4

Landsdommer Jens Gyrstinge lejer godset 1396. Jens Andersen Basse mageskiftede sig til dette gods 1437 mod at afstå gods i Slagelse og Tuse.

                                                                                                                                            

4 Joachim Beck til Førslev mageskifter med klostret 1531. Klostret får gårdene her og gods i Slagelse. Klostret gav ham gods i Flakkebjerg
4 Mageskiftet med Sorø kloster 1532. Sorø får godset her. Antvorskov får gods i Slagelse Flakkebjerg og i Merløse/Undløse samt Merløse/Kagerup. 
Gyrstinge 5 Hovedgård med tilhørende fæstegårde skænket af Peder Thygesen Rintaff i 1265, da han indgik i klostret. Godset ejedes dog senere af en privatmand, Andreas Olufsen af Gyrstinge, der tilskødede gården til Roskildebispen Peder Jensen Lodehat. I Peder Rintaffs godsgave indgik tillige gods i Flinterup, Løve, Skippinge og Tune. Endvidere en gård i Alsted ved en ukendt lokalitet ved navn Møenmose. Den er regnet ind under Flinterup.

Kirke Flinterup

Flinterup

2
1 Peder Tygesen af Stigs Bjergby skødede 1312 sin gård til Jon Gregersen. Gården ender hos klostret.
3 Hovedgård med 2 bigårde. Gave fra Peder Nielsen  1410. I gaven indgik også gods i Flakkebjerg.
4 Mageskifte 1477 hvor Anne, enke efter Eler Rantzau, giver gårdene her og modtager gods i Holbo, Strø, Bårse og Jørlunde.
Munke-Bjergby Vedde 2 Mageskiftet 1496 med provst i Odense Hans Urne, som også gav gods i Østrup og Stenlille. Odense provsti fik istedet gods på Fyn.
Bromme Ødemark 1 Svend Nielsen lejede gården på livstid 1540.