Antvorskovgods i Skåne

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Skåneland

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af middelalderens Danmark. Under Johanniterklostrene fungerede de såkaldte Johanniterboer, commender, der forestodes af en commendator. Et commende i Lund med en del gods er kendt.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Torne Lund Lund 1 Commendegården med toft på engen Opager indgår i mageskiftet med Poul Laxmand 1496. 
Flædje Ønderup 3 Ridder og hofmester Poul Laxmand til Vallen lavede 1497 mageskifte med klosteret: Klosteret fik gårde i Hallelev, gård i Lundforlund, gods i Horns og Ars. Laxmand fik til gengæld alle hernævnte gårde som strøgods i Skåne. Hermed ryddede Antvorskov grundigt op i sine østdanske besiddelser. Man aftalte endda en enhedspris pr. gård, hvis der skulle dukke skånske gods op, men ikke havde haft med i denne handel. Det kan undre, at der er så meget klostergods i Skåne, som man først hører om, da det afhændes. Hvornår har man fået det fra hvem? Svaret kunne måske være, at det spredte gods er givet, da man oprettede Commendegården i Lund langt tilbage i tiden. Og at gods plus Commendegård kunne være begyndelsen til et selvstændigt Johanitterkloster. Da ejendommen imidlertid ikke voksede, blev det aldrig til noget med knopskydningen. Og i 1496 gav man op.

                                                                                                                                                                 

Fjelie Fjelie 1
Harjager Høg Høj 1
Vester Karleby Karleby 1
Onsø Dagstorp Dagstorp* 1
Billinge Kirkegård 1
Stehag Kjærstrup 2
Rønnebjerg Tofte Tofte 1
Asmundstorp Nørre-Møinge 1
Sønder-Sæby Sønder-Sæby 1
Rønnebjerg Rønnebjerg 1
Gludstrop 1
Sirekøpinge 3
Tirop Tirop 1
Luggude Brøndby Smedstorp 4
Kyndelsted 1
Ekby Valleberge 1
Skamberg 1
Vælinge Vælluf 1
Helenderødt 1
Flenninge Fleminge 2
Risekatsløse Haberga 1
Halmstad Arnager 1
Åsbo Stenestad Stenestad 1
Ljungby Lundby 3
Oxie Gesie Gesie 1
Ingelstad Spjutstorp Spjutstorp 1
Skyds Fulie Fulie 2
Maglarp Maglerup 2
Sandby Sandby 1
Gyllie Fjelingslev 2
Hvellinge Vellie 2
Falsterbo Falsterbo 4 Kong Oluf giver klostret 5 boder 1377. Var en del af klostrets 10 kødmagerboder. som 1450 var lejet ud til Lydike Hansen Leyen. 
6 De såkaldte Skinderboder,  , som 1379 blev solgt til klostret af Arnold Skelhorn. Han fik så 1386 lov til at bo på klostrets gård i Falsterbo (nedenfor). Boderne blev en del af klostrets 10 kødmagerboder. som 1450 var lejet ud til Lydike Hansen Leyen.   
1 Gården Bockenstork købte klostret fa Hans Henriksen 1377, som havde købt den af Arnold Skelhorn 1375. 1378 lejede man gården ud til Josef Nielsen. Og den var udlånt til Arnold Skelhorn 1386. Endelig varden lejet ud til Hans Pedersen 1404.  
Skanør 1 Købt 1399 af Peder Hansen fra Slagelse. Den var 1418 lejet ud til Peder Clausen.  
Bjerre Høgby Høgby 1 Sjælegave 1318 fra Niels Gerlesen, tidligere prior ved klostret.  
Villands 1 Gården var 1463 lejet ud til borger i Væ Jens Ring. Så klostret må have fået den før 1463. Hvordan vides ikke.   
Gers Dejbjerg Vidskøvle 1 Mageskifte 1452 med Jep Lunge til Næsby, som gav klostret en gård i Skælskør på Sjælland, og fik gården her.

* senere Harjager herred.