Antvorskovgods i Volborg herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

             

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af riget, her i Volborg herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg
Hyllinge Kyndeløse 3 Inger Torbensdatter Bille, enke efter Johan Oxe, mageskiftede 1497 godset mod gods, hun gav klosteret i Bårse. Da hun fik en gård mindre, end hun gav, var der også tale om en sjælegave, så hendes mand bekræftede gaven samme år, hendes børn 1502. Godset her mageskiftede klostret 1530 med vikaren for et alter i Vor Frue, København, mod gods i Hørup på Fyn, men da dette gods viste sig at tilhøre Jørgen Quitzows arvinger, gik handelen tilbage samme år.

Sonnerup Nyrup 1 Erik Rud mageskiftede gårdene med klosteret 1562. Han gav også gods i Bukkerup og Tuse. Klostret gav Rud gods på Lolland.
Rye Rye 1 Skøde fra kong Valdemar 1349 på gården her.