Esrum Kloster i Halland 

Esrum Kloster

Esrums gods

Mål og vægt og penge

Skåneland

 

                             

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt dog langt fra noget gods i Halland, hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Halland

Herred Byer Gårde Noter

Morup-kirke

Faurås Morup* 45 Gave fra Valdemar I 1176. Herfra fik man byggematerialer til klosterbyggeriet. Som ærkebiskop bekræfter Absalon 1182, at Esrum har fået godset. Det samme gør så Valdemar II Sejr i 1203.

Ufholt  Erhvervet inden pavebrev fra Gregor IX 1227
Glommen  Erhvervet inden pavebrev fra Clemens III 1189

* Grangier

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Rug 6 pund og 10 skæpper 4 tønder mel af 2 møller
Byg 6 pund og 12 skæpper
Smør 10 tønder
Penge Skattepenge: 23 mark 4 1/2 skilling

Biskoptiende: 8 mark 

Gæsteri: 27 mark, 14 skilling

Sogneskat: 2 mark, 2 skilling

I alt pr. år 61 mark