Esrum Kloster i Sømme herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Sømme herred, som lå et stykke fra kerneområdet, og hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Kirkerup Gundsølille 1 Mageskiftet med kronen i følge brev fra 1157, hvor klosteret fik kronens del af Såne. Hvor brødrene havde Gundsølillegården fra, vides ikke
Skt. Hans Roskilde 1 Jens Joensen skøder 1415 Niels Olufsen en gård på vestsiden af Skt. Olsgade - i gadens sydlige del, altså tæt på rådhuset. 1429 skøder Niels Olufsen så denne gård til Esrum kloster.  

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Om Sømme herred er der dog ikke den slags oplysninger.