Skovklostergods i Alsted herred

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Sogne i herredet

Gods i herredet

                                                     

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Godset fordeler sig således i daværende Alsted herred* :

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Gavebogen Noter
Alsted Stenmagle*

Vanløse

1 ? Uvist

I følge Jeps regnskaber

* Er i regnskaberne angivet som  liggende i Alsted, men senere ligger i Merløse herred.