Skovklostergods i Skåne

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Skåneland

                                                                   

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Godset fordeler sig således i Skåne:

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Noter
Skyds Rængs

Kæmpinge

2 ?

Bortmageskiftedes 1473 til Mogens Hak for en gård i Skallerup (Udby sogn)