Sorø Kloster i Lund stift

Sorø kloster

Klosterets gods

Skåneland

                                                       

 

Grunden til dets store besiddelser lagde Absalon ved efterhånden at skænke Sorø kloster landsbyen Tvååker i Halland med agre, enge og skove, hvorfra der kunne hentes egetømmer til klosterets bygninger. Man kunne også udvinde salt og jernmalm i landsbyen, så det var en besiddelse, der ikke lignede alle de andre, man havde. 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Bare  Skt. Peders Malmø 1 Væbner Peder Henriksen til Søtofte og hustru Katarina Klausdatter gav 1395 som sjælegave 1 bygård i Købmandsgaden
1 Malmøborgeren Radike Parkentin solgte 1410 nabogården  til klostrets gård fra 1395, Skavemandsgården. Nabo til den nye gård er Lundekirkens gård og Roskildekapitlets Skademands gård. Parkentin købte gården 1378 af Gerkin Nakenstorp, som havde købt den 1371 af kannik i Lund Jens Henriksen. Parkentin havde imidlertid også pantsat gården til Abraham Brodersen, men da denne blev halshugget, inddrog marsken Oluf Akselsen Thott pantet og gav det til Sorø.

Skyds Falsterbo Skanør 1 bod Købt af Trugot, kannik i Lund, som selv havde købt boden af  Jens Fleskhard, borger i Rostock
Årsted

Halland

 Toager Tvååker* 24 Gave fra biskop Absalon med agre, enge og skove

* Grangie

Ærkebisp Anders Sunesen gav klostret tienden af kirken, ja, i 1375 gav ærkebiskop Niels klostret selve kirken også.