Sorø Kloster i Jørlunde herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                                        

Sorø  Kloster havde fra Asser Rig fået gods så langt væk fra Sorø som i Jørlunde. Bispestolen mageskiftede Slagelsebo med klostergodset i Jørlunde. 1315 skænkede Erik Menveds  broder og efterfølger, hertug Christoffer, klosteret Ude-Sundby (nu Frederikssund).

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Jørlunde Ude-Sundby (landdistrikt?) Ude-Sundby 8 Sjælegave fra Christoffer II 1315 for kongens og dronning Eufemias begravelse
4 Jens Tyge Steresen sælger gods 1327 
Skattefrihed Valdemar IV bekræfter faderens gaver og drosten Henning Podebusk frasiger sig egne krav på godset 1383
Jørlunde Jørlunde 6 Toke Skjalmsøn gav på sit dødsleje sin halve hovedlod til klostret, nemlig halvanden gård eller 1/5 af hele landsbyen. Dette gods mageskiftede Absalon til kronen for at kunne opbygge grangiet Slagelsebo
Stenløse Stenløse 7 Sune Ebbesøn gav på vegne af sin far Ebbe godset her.