Sorø Kloster i Løve herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

            

Sorø kloster havde mest gods i nærheden af Sorø. Men ellers en del gods spredt omkring på Sjælland som her i Løve herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Løve Finderup Finderup   -

Roskildebispen giver klostret tienden i sognet   

Høng  4 Hovedgård givet som sjælegave af Johannes Andersen. Gården blev solgt og for pengene købte man gård i Niløse.
Solbjerg Solbjerg 20 Senere ærkebisp Peder Lykke mageskifter 1416 gods i Saltofte og Ejby og får godset her. Trugils Arnketilsen gav 1269 noget gods, som hans slægtninge købte tilbage.
Gjerslev Gjerslev

Roskildebispen giver klostret tienden i sognet med tilhørende kapel i Løve.

Kirke-Helsinge Vindehelsinge 4 Kannik i Roskilde Jens Fod gav 1307 1 hovedgård som sjælegave. Jens Marsvin førte og tabte proces om denne gave 1310
Drøsselbjerg Mullerup 12 Katrine Rudsdatter gav som sjælegave 3 hovedgårde
Gørlev Ryegård 12 Katrine Rudsdatter gav som sjælegave 3 hovedgårde
Buerup Kattrup 4 Dronning Margrethe gav 1393 Kattrup til Sorø, som allerede 1444 mageskiftede det med Roskilde bispestol.
Kuserup 4 Dronning Margrethe gav samtidig Kuserup til Sorø
6 Klostret købte Kuserupgård (hovedgård plus 2 indsiddergårde) af Erik Aggesen til Svinninge 1405.  
Skellebjerg Herrestrup 4 Mageskifte 1385 med Helligåndshuset i Slagelse, som afstod hovedgård med skov, og fik Bildsø

                                                                                                                                                                                 

 

For et kortere tidsrum har klostret også ejet gods i Sorterup.