Skt. Jørgensbjerg skole

Skolen før

                                            

Skolen for Skt. Jørgensbjerg kommune i Smedegade. Fløjen her ud mod Smedegade er bygget til 1925. Der er p.gr.a. rationering næsten ingen tog og busser under besættelsen, så private skolers elever fra oplandet kan ikke komme til Roskilde. Roskilde private Pigeskole må derfor lukke i 1941. Da tyskerne samtidig beslaglægger Skt. Jørgensbjerg Skole, overtager kommunen pigeskolen, som skifter navn til Duebrødre Skole. Børnene flytter fra Smedegade til Duebrødrevej.