Ramsømagle

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Gadstrup

Ramsøerne

Ramsølille

 

                                                                    

Ramsømagle kaldes 1241 Ramsøø (1314 Ramsio maklæ). Som det fremgår af målebordskortet fra 1899 ovenfor, er der 5-6 gårde i landsbyen.

Ser man nærmere på matrikelkortet fra 1808 er det tydeligt, at landsbyen har 5 gårde. Ved matriklen 1682 var der i Ramsømagle 10 gårde med 86 tdr. hartkorn.