Ramsølille

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Gadstrup

Ramsøerne

Ramsømagle

Ørsted

 

                                                                    

Ramsølille kaldes 1421 Ramsyø lille. Og den er mindst på størrelse med Ramsømagle, der jo skulle være den store. Som det fremgår af målebordskortet fra 1899 ovenfor, er der 6 gårde i landsbyen. Ramsømagle ligger i Gadstrup sogn. Ramsølille ligger i Ørsted sogn.

Ser man nærmere på matrikelkortet fra 1808 er der nok kun 4 gårde (2, 8, 5 og 7).Og så er den jo en gård mindre end Ramsømagle. Ved matriklen 1682 var der i Ramsølille 9 gårde med 78 tdr. hartkorn. 

Ejerforholdene i middelalderen så sådan ud:

Antal gårde Ejerforhold Ramsølille 1568
Agnete Klostret ejer 3 gårde i Ramsølille.

Denne opgørelse tyder på, at der oprindeligt kun var 3-4 gårde i Ramsølille, for vi kender ikke til andre ejer end de kirkelige.