1788       Udskiftning af Svogerslev 

Luftfoto

Matrikelkort 1805

Ældre kort over byen

                                              

Klik på de enkelte gårdes navne, hvis du vil se nærmere.

Ved stavnsbåndets ophævelse 20/6 1788 begyndte udflytningen af gårdene fra deres oprindelige placering inde i Svogerslev landsby. Den endelige udskiftning fandt sted 1792. De blev ofte udflyttet parvis, da man stadig var meget angste og overtroiske og gerne ville bevare noget af trygheden og hjælpsomheden fra landsbyfællesskabet. F. eks ligger Skovbækgården, Lyngagergård og Kildevangsgården nu kun få hundrede meter fra hinanden ude ved motorvejen på vej mod Lejre lige syd for Svogerslev. Vejgård, Olufshøj og Svanemosegård ligger også med kun få hundrede meters afstand sydøst for Svogerslev. Kærgården ligger nu syd for golfbanen midt mellem Svogerslev og Roskilde, og Østrupgård ligger lige nord for Svogerslev.

Allerede i 1783 ved vi, at Petersæde, der sandsynligvis oprindelig var gården lige nord for kroen, blev udflyttet til sin nuværende placering ved krydset mellem Stamvejen og Hovedgaden. Svogerslev har også haft sin fattiggård, der lå der hvor kirken nu har sin parkeringsplads. Smedjen har ligget på den nuværende placering i mange år.