1966             Flensager

Kort over Svogerslev

Luftfoto før villaudbygning

Gårde før villaudbygning

                                                                            

Flensager er udstykket fra matr. nr. 10 Peterssæde. Kommunen købte arealet i 1966. Flensager blev anlagt 1966-67 og ligesom de fleste andre veje i det nye Svogerslev fik den navn efter en gammel lokalitet. På det kort fra 1783, hvor navnene står på agre og enge omkring Svogerslev findes nvanet Flens - agre, som måske igen har tilknytning til Eng- og Flengmarken, som lå  nær ved, men som hørte under Roskilde.